Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-01-15. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Utveckling av Högskolans information/kommunikation - processen avslutad

Rektor gav den 1 oktober 2013 Selma Sedelius, kommunikationsstrateg vid Enheten för strategiskt stöd, i uppdrag att i dialog med ledning och verksamhet arbeta fram ett förslag för en långsiktig struktur och organisering av arbetet med kommunikationsfrågor vid lärosätet.

Den 27 november 2014 beslutade förvaltningschefen att det från och med 1 januari 2015 bildas en ny kommunikationsavdelning.

Sidan uppdaterad 2015-01-15