Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-02-18. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Verksamhetsbaserad ärendehantering - processen gällande införandet är avslutad

I enlighet med nya regler för statliga myndigheter har Högskolan under 2013 infört verksamhetsbaserad arkivredovisning och ärendehantering. Verksamhetens processer ska styra hur vi ordnar vår dokumentation.

Diarieföringen av myndighetsärenden sker i ett nytt system, w3d3. Till skillnad från tidigare kan ärendena även handläggas i systemet. Alla diarieförda handlingar och även relevant arbetsmaterial i ärendena finns i digital form i systemet.

Sidan uppdaterad 2014-02-18