Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-12-15. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Barometrar

Högskolan använder sig av ett antal uppföljningsinstrument, bl.a. studentbarometern, doktorandbarometern och personalbarometern. Kvalitetsrådet har det övergripande ansvaret för att Högskolans respektive barometer genomförs vart tredje år och i följd. Forsknings- och utbildningsnämnden utser de som genomför student- och doktorandbarometrarna, medan Personalavdelningen ansvarar för personalbarometerns process.

Studentbarometern

Enkätundersökningen Studentbarometern genomförs bland Högskolan i Halmstads studenter och ingår i Högskolans kvalitetsarbete.

Studentbarometern har genomförts år 2000, 2002, 2004, 2007, 2009, 2013 och 2016.

Studentbarometern 2016

Rapport Studentbarometern 2016PDF (pdf, 9 MB)

Studentbarometern 2013

Rapport Studentbarometern 2013PDF (pdf, 2.4 MB)
Total rapportPowerpoint (powerpoint, 1.4 MB)

Studentbarometern 2009
rapportPDF (pdf, 3.3 MB)
Resultatrapport - presentation för Högskolestyrelsen 2010-02-12PDF (pdf, 652.8 kB)

Studentbarometern 2007
rapportPDF (pdf, 3.2 MB)
tabellbilagaPDF (pdf, 3.3 MB)

Studentbarometern 2004
rapportPDF (pdf, 393.5 kB)
tabellbilagaPDF (pdf, 2.4 MB)


Doktorandbarometern

Den återkommande undersökningen Doktorandbarometern (tidigare namngiven Doktorandspegeln) vid Högskolan i Halmstad är ett led i kvalitetsarbetet. Den första Doktorandspegeln vid Högskolan i Halmstad genomfördes 2004 av forskningsnämnderna som ett gemensamt projekt.

Högskolan i Halmstads doktorandbarometer 2017
RapportPDF (pdf, 722.5 kB)

Högskolan i Halmstads doktorandbarometer 2014 
RapportPDF
(pdf, 1.4 MB)
Övergripande presentationPDF
(pdf, 721.9 kB)

Högskolan i Halmstads doktorandbarometer 2011
rapportPDF (pdf, 2.1 MB)

Högskolan i Halmstads doktorandspegel 2008
rapportPDF (pdf, 5.7 MB)

Doktorandspegeln 2006
rapportPDF (pdf, 207.3 kB)

Doktorandspegeln 2004
rapportPDF (pdf, 182.5 kB)


Personalbarometern – en medarbetarundersökning

Personalbarometern är en medarbetarundersökning för att kartlägga hur de anställda uppfattar sin arbetsmiljö. De förbättringsåtgärder man kommer fram till dokumenteras i en handlingsplan. Handlingsplanen utgör en viktig del i Högskolans arbetsmiljö- och kvalitetsarbete.

Personalbarometern har genomförts 2003, 2006, 2008 och 2012.

Personalbarometern 2012
Övergripande presentationPDF (pdf, 1 MB)
RapportPDF (pdf, 7.1 MB)

Personalbarometern 2008
Övergripande presentaionPDF (pdf, 544.3 kB)

Personalbarometern 2006
Övergripande presentationPDF (pdf, 621.3 kB)

Personalbarometern 2003
rapportPDF (pdf, 422.5 kB)

Sidan uppdaterad 2017-12-15