Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Kvalitetssystemet

Högskolans kvalitetssystem bygger på fyra olika kvalitetscykler, årliga, vartannat år, vart tredje år samt vart sjätte år. Under respektive cykel anges aktiviteter som utgör delar i kvalitetssystemet. För varje aktivitet finns styrdokument vilka redovisas i anslutning till aktiviteten.

Högskolans kvalitetssystem Extern utvärdering – utbildning Extern utvärdering – forskning Extern utvärdering – verksamhetsstödet Doktorandbarometer Handledarundersökning – forskarutbildning Medarbetarundersökning Granskning – examensarbeten Uppföljning – fristående kurser Uppföljning – program Uppföljning – forskarutbildning Uppföljning – forskning Studentundersökningar Karriärmöjligheter Utbildningsutbud
Sidan uppdaterad 2018-06-07