Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-06. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Doktorandbarometer

Doktorandbarometern är en större enkätundersökning som görs till Högskolans doktorander och forskarstuderande.

Ett syfte med barometern är att få en övergripande bild om hur studenterna uppfattar forskarutbildningen samt att det ger lärosätet underlag för att systematiskt kunna utveckla forskarutbildningen. Ett andra syfte är att Högskolans barometer kan spegla den nationella doktorandundersökning som genomförs, vilket ger oss möjligheter att göra jämförelser och ytterligare analyser för att kunna utveckla forskarutbildningen.

Koppling till ESG

  • 1.3 Studentcentrerat lärande, undervisning och bedömning
  • 1.7 Informationshantering

Styrdokument av relevans

Hitta koppling till dokument – tidigare kvalitetspolicyn!

Sidan uppdaterad 2018-06-06