Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Extern utvärdering – forskning

Högskolan i Halmstad har en tradition av att genomfört externa utvärderingar av forskning och forskningsmiljöernas arbete. Utvärderingarna har haft olika karaktär, men den senaste genomförda utvärderingen – ARC13 – fokuserade på samproduktion.

Samverkan är en viktig profil för Högskolan i såväl utbildning som forskning och där är samproduktion ett viktigt delmoment. Högskolans kommande utvärdering av forskningsmiljöernas arbete kommer utgå från de erfarenheter som erhållits från exempelvis ARC13.

Forsknings- och utbildningsnämnden har uppdraget att arbeta fram ett system för utvärdering av forskning och kommer göra det under hösten 2018.

Styrdokument av relevans

Riktlinjer för uppföljning av utbildning

Sidan uppdaterad 2018-11-07