Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-06. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Extern utvärdering – utbildning

Utvärdering av utbildning på alla nivåer är ett viktigt moment i Högskolans kvalitetsarbete. Med hjälp av externa sakkunniga får vi en granskning av utbildningarnas genomförande och resultat.

Tanken med utvärderingen är att vi utgår från respektive utbildnings förutsättning och profil. Med hjälp av de sakkunniga får vi även en bedömning av hur utbildningen arbetat med jämställdhetsintegrering, hållbar utveckling och samverkan. Utvärderingen är av såväl granskande som kvalitetsutvecklande karaktär.

Koppling till ESG

  • 1.9 Kontinuerlig uppföljning och regelbunden granskning av utbildningarna

Styrdokument av relevans

  • Utvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Högskolan i Halmstad
Sidan uppdaterad 2018-06-06