Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-06. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Granskning – examensarbeten

En viktig komponent i de senaste nationella utvärderingssystemen har varit granskningen av resultat genom självständiga arbeten/examensarbeten.

I Högskolans utvärderingssystem utgör inte de självständiga arbetena ett underlag för bedömning. I stället genomför utbildningarna regelbundna externa granskningarna av ett urval av godkända självständiga arbetena (examensarbete) vilket resulterar i ett yttrande om kursens utformning, genomförande och måluppfyllelse. På detta sätt tillåter vi respektive utbildnings särart avseende utformningen av examensarbeten (exempelvis så behöver inte alla examensmål ingå i examensarbetskursen).

Genom att bedömaren skriver ett yttrande efter varje bedömning utgör detta ett underlag i vårt system för uppföljning av utbildning, där man arbetar med utbildningens utveckling. Utlåtanden utgör även ett underlag i utbildningsutvärderingen och det bidrar till att minimera underlag till de externa sakkunniga, dvs de behöver inte läsa igenom ett urval av examensarbeten.

Genom denna modell säkerställer Högskolan att resultat granskas med hjälp av externa examensarbetsbedömare och att utvärderingen av utbildningen granskar hur utbildningen arbetar med åtgärder och återkoppling.

Koppling till ESG

  • 1.3 Studentcentrerat lärande, undervisning och bedömning
  • 1.9 Kontinuerlig uppföljning och regelbunden granskning av utbildningarna

Styrdokument av relevans

Nytt styrdokument ska utvecklas! (Utvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå)

Sidan uppdaterad 2018-06-06