Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-06. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Handledarundersökning – forskarutbildning

Handledarundersökningen genomförs i samband med doktorandbarometern.

”Åldern” på Högskolans forskarutbildningar är rätt olika fördelade. Detta bidrar till att erfarenheterna av att handleda kan skilja sig åt. Handledarundersökningen bidrar därför till att få en övergripande bild av handledarnas erfarenheter och att det utgör ett underlag i den analys som görs relaterat till forskarutbildningens utveckling.

Koppling till ESG

  • 1.5 Undervisande personal
  • (1.6 Läranderesurser och studentstöd)

Styrdokument av relevans

Kolla upp om det ingår i något av styrdokumenten för forskarutbildning

Sidan uppdaterad 2018-06-06