Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-06. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Medarbetarundersökning

Med regelbundenhet genomförs medarbetarundersökningen. Syftet är att kartlägga hur Högskolans medarbetare uppfattar sin arbetsplats och den utveckling som sker inom verksamheten.

Undersökningen rör frågor som gäller ledarskap, organisation, fysisk arbetsmiljö och arbetsklimat. Resultatet utgör underlag för åtgärder som är en del i verksamhetsstyrningen.

Koppling till ESG

  • 1.5 Undervisande personal

Styrdokument av relevans

Identifiera var det står att vi ska genomföra alt nytt styrdokument!

Sidan uppdaterad 2018-06-06