Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-06. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Studentundersökningar

Kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för högskolornas personal och studenter. Studenterna har rätt att utöva inflytande över utbildningen och Högskolan ska verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen.

Högskolan genomför flera insatser för att stärka studentinflytandet dels i form av utbildningar för att stärka studentrepresentanter i olika beslutande och beredande organ, men även genom att genomföra årliga enkätundersökningar utöver de obligatiska kursvärderingarna.

Koppling till ESG

  • 1.3 Studentcentrerat lärande, undervisning och bedömning
  • 1.7 Informationshantering

Styrdokument av relevans

  • Tvåårsuppföljning
  • Rekryteringsenkäten
  • Programvärdering (sistaårsstudenter)
  • Ungdomsbarometern
  • Kursvärderingar
Sidan uppdaterad 2018-06-06