Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Uppföljning – forskning

Syftet med denna del i kvalitetssystemet är att skapa en systematik och synliggöra hur respektive forskningsmiljö bedriver sitt kvalitetsarbete.

Uppföljningssystemet säkerställer att en årlig dokumenterad uppföljning av forskningsmiljöernas arbete genomförs och att den involverar såväl studenter och doktorander som arbetsliv.

Koppling till ESG

  • Informationshantering

Styrdokument av relevans

  • Riktlinjer för inrättande av forskningsmiljö?
Sidan uppdaterad 2018-11-07