Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-06. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Uppföljning – fristående kurser

För att säkerställa uppföljningen av hela Högskolans verksamhet har Högskolan utvecklat ett modell för de kurser som inte berörs eller ingår i den årliga uppföljningen av utbildningar(program).

Denna modell går ut på en kollegial medbedömning där kursplaner, kursbeskrivningar, kursvärderingar granskas och diskuteras för att komma fram till ett underlag om hur kursen kan utvecklas.

Koppling till ESG

  • 1.3 Studentcentrerat lärande, undervisning och bedömning
  • 1.9 Kontinuerlig uppföljning och regelbunden granskning av utbildningarna

Styrdokument av relevans

Nytt styrdokument ska utvecklas!

Sidan uppdaterad 2018-06-06