Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Uppföljning – program

En årlig uppföljning av utbildning är en viktig del i Högskolans kvalitetssystem. Syftet med Högskolans system för uppföljning av utbildning är att skapa en systematik och synliggöra hur respektive utbildning bedriver sitt kvalitetsarbete.

Uppföljningssystemet säkerställer att en årlig dokumenterad uppföljning av utbildningen genomförs och att den involverar lärare, studenter och arbetsliv.

Koppling till ESG

  • Informationshantering

Styrdokument av relevans

  • Individuella studieplaner (ISP)
  • Riktlinjer för uppföljning av forskarutbildning (ny process)
Sidan uppdaterad 2018-06-07