Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-06. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Utbildningsutbud

Högskolans utbildningsutbud ses över årligen genom att rektor tillsätter en beredningsgrupp. Beredningsgruppen stödjer Forsknings- och utbildningsnämnden i form av att man tar fram ett förslag till utbildningsutbud samtidigt som man bereder medelstilldelningen.

Då en årlig revidering av utbildningsutbudet görs följer man även de processer som gäller för inrättande och avveckling av utbildningar som gäller vid lärosätet.

Koppling till ESG

Styrdokument av relevans

  • Riktlinjer för inrättande och avveckling av utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kvalitetsrådets seminarier

Sidan uppdaterad 2018-06-06