Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-02-06. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Jämställdhetsintegrering

2016 fick universitet och högskolor i uppdrag av regeringen att arbeta med jämställdhetsintegrering, bland annat för att bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen.

Högskolan i Halmstad arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering. Under åren 2017-2019 görs detta särskilt med utgångspunkt i regeringsuppdraget JiHU och Högskolans ”Plan för jämställdhetsintegrering vid Högskolan i Halmstad 2017-2019”. Planen innehåller olika analyser och aktiviteter som Högskolans akademier och verksamhetsstödet ska genomföra.

Högskolans programchef för jämställdhetsintegrering är ansvarig för att koordinera JiHU-uppdraget. Programchefen ska stötta akademierna och verksamhetsstödet i deras arbete med jämställdhetsintegrering, och har ansvar för att följa upp och utveckla Högskolans kvalitetssystem, rutiner, processer och riktlinjer utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Programchefen är ordförande i styrgruppen för Högskolans JiHU-arbete som består av lärosätets fyra akademichefer och Högskoledirektören.

Sidan uppdaterad 2019-02-06