Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-01-10. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Källsortering

Högskolan i Halmstad arbetar med källsortering av det avfall som genereras på campus. Det är ett steg i Högskolans strävan efter att skapa en verksamhet som genomsyras av ett hållbarhetsperspektiv.

Det finns avfallsstationer uppställda på platser runt om på campus där det rör sig mycket människor. Där kan du sortera ditt avfall. Stationerna är tydligt märkta, så att det ska vara lätt för dig att veta var du ska lägga vilket skräp.

I studentkök, personalmatsalar och pentryn finns det också möjlighet att sortera matavfall. Där finns det gröna påsar där du ska slänga dina rester. Tänk på att det är viktigt att du bara kastar just matavfall i de gröna påsarna. Matavfallet kommer sedan att rötas för att kunna omvandlas till biogas, vilket kan användas som drivmedel.

Sidan uppdaterad 2019-01-10