Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-08-08. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

5. Ansvarsfördelning

Ansvarsfördelning för olika uppgifter inom miljöledningsarbetet fastställs i interna dokument.

Ansvarsfördelningen för olika uppgifter i ett miljöledningssystem är viktigt för att arbetet ska fungera. Ansvaret ska fördelas, definieras och kommuniceras till nyckelpersoner och dokumenteras. Miljöarbetet är en strategisk fråga som måste beaktas av myndighetens högsta ledning. Högsta ledningen utser en ledningsrepresentant som sätter sig in i miljöledningssystemet och dess frågeställningar och som sedan redovisar till högsta ledningen. Ledningen bör säkerställa att varje medarbetare känner till sina uppgifter, sitt ansvar och sina befogenheter inom miljöledningssystemet. Miljökoordinatorn är den ansvariga handläggaren för frågor som rör miljöledningssystemet och bör ha specificerade arbetsuppgifter och befogenheter som är kommunicerade inom organisationen. Miljökoordinatorn ansvarar för upprätthållandet av miljöledningssystemet, dock inte för enskilda verksamhetsrutiner och dess utförande.

 

Tillbaka till miljöledningssystemet

Sidan uppdaterad 2018-08-08