Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-08-08. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

10. Årlig uppföljning och redovisning

Den årliga uppföljningen och genomgång med ledningen är en av de viktigaste delarna i miljöarbetet. Här följer högskolan upp att:

  • miljöpolicyn följts
  • handlingsplanen har fungerat
  • miljömålen uppfyllts

Den årliga uppföljningen visar Högskolan arbete och ständiga förbättring inom miljöledningsarbetet. Förutom den årliga genomgången med ledningen med redovisning av hur myndigheten följt miljöpolicyn, att handlingsplanen fungerat och att miljömålen uppfyllts, så innebär den årliga uppföljningen även en uppföljning av lagefterlevnad och avvikelsehanteringen samt rapportering till Högskolans kvalitetsråd. Externt sker den årliga uppföljningen i form av rapportering till Naturvårdsverket, Utbildningsdepartementet och energimyndigheten.

Tillbaka till miljöledningssystemet

Sidan uppdaterad 2018-08-08