Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-08-08. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

4. Handlingsplan

I miljöhandlingsplanen preciseras delmål med åtgärder för att uppnå miljömålen. En ny miljöhandlingsplan bör tas fram årligen.

Miljöhandlingsplanen tas fram samtidigt som miljömålen där man bryter ner målen i en serie åtgärder samt tydliggör vem som gör vad, vilka resurser som avsätts samt en tidsplan.

Tillbaka till miljöledningssystemet

Sidan uppdaterad 2018-08-08