Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-01-10. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

8. Miljöanpassad upphandling

För att säkerställa miljöanpassad upphandling finns riktlinjer, rutiner och checklistor.

Miljöanpassad upphandling och inköp är ett prioriterat område i regeringens uppdrag till myndigheter eftersom det kan ha en väldigt stor miljöpåverkan, både positiv och negativ. I upphandlingen ska man beakta miljöpåverkan och ställa relevanta miljökrav. Miljökraven kan ställas både på leverantören och på den produkt som upphandlas. Kraven variera beroende på vilken typ av produkt som upphandlas. Dessa krav ska sedan förmedlas till de i verksamheten som gör inköp så att de väljer miljöanpassade varor och tjänster vid inköp och beställningar.

Riktlinjer för upphandling och inköp vid Högskolan i Halmstadlänk till annan webbplats

 

Tillbaka till miljöledningssystemet

Sidan uppdaterad 2019-01-10