Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-08-08. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

3. Miljömål

Miljömålen har tagits fram med utgångspunkt från miljöutredningen och miljöaspektsvärderingen samt ligger tillgrund för miljöhandlingsplanen. Miljömålen ska uppdateras vart tredje år.

Miljömålen ska bygga på de mest betydande miljöaspekterna som identifierades i miljöutredningen. Miljömålen sätts för en period på tre år, men arbetet med miljömålen är en återkommande process som innebär en regelbunden uppdatering och en årlig utvärdering. En del miljömål kanske bör vara uppnådda inom ett år, andra inom tre år. En förutsättning för att lyckas med miljömål är att sätta bra, förankrade och realistiska mål och förankra de åtgärder, kostnader och resurser som krävs.

Tillbaka till miljöledningssystemet

Sidan uppdaterad 2018-08-08