Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-08-08. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

9. Miljörevision

Högskolan genomför årligen intern miljörevision för att kontrollera att gällande miljöregler och annan styrande dokumentation för Högskolans miljöledningssystem och miljöarbete följs.

Genom en intern miljörevision kontrollerar man hur väl miljöarbetet fungerar inom myndigheten, samtidigt som man får fram förslag på förbättringar och en sammanställning över brister som åtgärdas. Hela miljöledningssystemet och alla delar av myndighetens verksamhet ska ha genomgått en internrevision under en treårsperiod. Lämpligen görs en 1/3 årligen. Miljörevisorn kontrollerar alla upprättade dokument och att de motsvara kraven i miljöledningssystemet samt gör platsbesök och intervjuer ute i verksamheten. Revisionen resulterar i en rapport med kommentarer, slutstaser, rekommendationer, noteringar och avvikelser.


Tillbaka till miljöledningssystemet

Sidan uppdaterad 2018-08-08