Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-08-08. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

6. Rutiner

Riktlinjer, rutiner och checklistor säkerställer att policyn för hållbar utveckling och miljöregler följs, att negativ miljöpåverkan minimeras samt bidrar till att nå Högskolans miljömål.

Rutiner, riktlinjer och checklistor är till för att underlätta och säkerställa att delarna i miljöledningssystemet omvandlas till praktiskt arbete i verksamheten.  De säkerställer att verksamhetens miljöaktiviteter genomförs enligt förordningen. Rutiner är ett sätt att kommunicera till medarbetarna hur arbetsgången ser ut, för vilket syfte, hur det ska gå till väga och vem som ansvarar för de olika uppgifterna. Rutiner och checklistor används även för att säkerställa myndighetens lagefterlevnad.  Rutiner behövs till allt ifrån avfallshantering till remissförfarande.

 

Tillbaka till miljöledningssystemet

Sidan uppdaterad 2018-08-08