Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-08-08. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

7. Verktyg

Under verktyg har Högskolan samlat aktiviteter såsom kommunikation, kompetens- och miljömedvetande, energieffektivisering, samt Högskolans mötes- och resepolicy.

Kommunikation

Miljöarbetet ska aktivt kommuniceras till medarbetarna, dels för kunskap om vilka krav som ställs på myndigheten och dels för att engagera och inspirera. Kommunikationen ska även innebära mottagande av förslag och synpunkter på miljöledningssystemet från medarbetarna så att de känner att de kan påverka miljöarbetet.

Kompetens- och miljömedvetande:

Miljöutbildningen är ett viktigt verktyg för att integrera och förankra miljöarbetets som en naturlig del i den ordinarie verksamheten. Initialt bör alla medarbetare få samma miljöutbildning och information om miljöledningssystemet. Därefter bör medarbetare få utbildning som är anpassad för deras specifika arbetsuppgifter. Information till nyanställd sker vid introduktionsdagarna som personalavdelningen håller i.

Energieffektivisering​

Miljöledningssystemet ska innebära att myndigheten så långt det är möjligt använder en energieffektiv informationsteknik som verktyg för att miljöanpassa sin verksamhet. 16 § Bestämmelser om åtgärder för effektiv användning av energi för myndigheter finns i förordningen (2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndigheter.

Varje myndighet ska genomföra minst två av sex av energimyndighetens föreslagna åtgärder. Åtgärderna ska genomföras fortlöpande, exempelvis inom ramen för myndighetens miljöledningssystem. Vidare ska myndigheten årligen rapportera till Statens energimyndighet.

Mötes- och resepolicy

Enligt miljöledningssystemet ska verksamheten ha en tydlig mötes- och resepolicy, med tillhörande riktlinjer. Mötespolicyn ska ta särskild hänsyn till alternativa mötesformer såsom möten via telefon-, video- eller webbmöten som alltid ska övervägas före beställning av resor. Riktlinjerna ska tydligt förespråka de mindre miljöbelastande resalternativen.


Tillbaka till miljöledningssystemet

Sidan uppdaterad 2018-08-08