Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-28. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Arbetsmiljökommittén

Arbetsmiljökommittén är ett beredande organ som ska vara arbetsplatsens stöd i att skapa en god arbetsmiljö. Arbetsmiljökommitté (skyddskommitté) regleras i Arbetsmiljölagen.

Arbetsmiljökommittén är ett samrådsorgan och består av företrädare för arbetsgivaren och för arbetstagarna samt för studenterna. Företrädare för de anställda utses av de lokala arbetstagarorganisationerna. Studentkåren utser sin representant. Arbetsmiljökommittén leds av förvaltningschefen.

Ledamöter

Arbetsgivarrepresentanter:

Catarina Coquand, ordförande, högskoledirektör
Joakim Stierna, vice ordförande, HR-chef
Philipp Seuffer, HR-specialist
Rikard Ahlgren, fastighetschef

Arbetstagarrepresentanter:
Jörgen Öijervall, huvudarbetsmiljöombud, psykosocial arbetsmiljö
Matts Skagshöj, huvudarbetsmiljöombud, fysisk arbetsmiljö
Sofia Heikkilä Svensson, OFR-S
Kristina Hildebrand, SACO-S

Adjungerade:
Representant Previa, företagshälsovård

Studentrepresentanter:
Mårten Dalman, studerandearbetsmiljöombud
Ida Bard
Deycy Sanche

Sekreterare:
Matilda Gunnarsson, säkerhetssamordnare

Sidan uppdaterad 2018-02-28