Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-02-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Forskarutbildningsutskottet

Forsknings- och utbildningsnämnden har ett forskarutbildningsutskott knutet till sig, vars främsta uppgift är att på delegation från nämnden följa upp utbildningen på forskarnivå vid Högskolan i Halmstad.

Sammanträdesdatum

Våren 2019:
- 31 januari, kl. 13.00-16.00
- 28 februari, kl. 13.00-16.00
- 4 april, kl. 13.00-16.00
- 6 maj, kl. 9.00-12.00
- 3 juni, kl. 13.00-16.00

Ledamöter

Mikael Ahlborg (studentrepr.)
Håkan Pettersson
Jonas Gabrielsson
Jeaneth Johansson
Magnus Jonsson (vice ordf.)
Staffan Karlsson
Pablo Del Moral (studentrepr.)
Ingela Skärsäter (ordförande)
Carin Staland Nyman

Sekreterare och handläggare

Utskottets sekreterare och handläggare når du genom e-mailadressen funkansli@hh.se  

Sidan uppdaterad 2019-02-11