Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-07-01. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Forskarutbildningsutskottet

Forsknings- och utbildningsnämnden har ett forskarutbildningsutskott knutet till sig, vars främsta uppgift är att på delegation från nämnden följa upp utbildningen på forskarnivå vid Högskolan i Halmstad. Utskottet fokuserar bland annat på information till och uppföljning av de forskarstuderande och handledarnas kompetens, samt relationer mellan handledare och forskarstuderande. Utskottet arbetar även med rutiner kring förhandsgranskning av avhandlingar och uppsatser på forskarnivå. Antagning till utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Halmstad sker genom forskarutbildningsutskottet.

Sammanträdesdatum

Våren 2018:
- 31 januari, kl.13.00-16.00
- 1 mars, kl.13.00-16.00
- 5 april, kl. kl.13.00-16.00
- 26 april, kl.13.00-16.00
- 31 maj, kl.13.00-16.00

Hösten 2018:
- 30 augusti, kl. 13.00-16.00
- 2 oktober, kl. 13.00-16.00
- 30 oktober, kl. 13.00-16.00
- 29 november, kl. 13.00-16.00

Ledamöter

Mikael Ahlborg (studentrepr.)
Stefan Byttner
Magnus Holmén
Jeaneth Johansson
Magnus Jonsson (vice ordf.)
Staffan Karlsson
Pablo Del Moral (studentrepr.)
Ingela Skärsäter (ordförande)
Carin Staland Nyman

Sekreterare och handläggare

Utskottets sekreterare och handläggare når du genom e-mailadressen funkansli@hh.se  

Sidan uppdaterad 2018-07-01