Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-12-04. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personalansvarsnämnden

Vid Högskolan finns en personalansvarsnämnd (PAN) inrättad av högskolestyrelsen. Nämnden ska bestå av ordförande (rektor), två personalföreträdare (utses enligt föreskrifter i personalföreträdarförordningen) samt ytterligare högst tre ledamöter som högskolestyrelsen utser. (Högskoleförordningen 2 kap 15 §).

Personalansvarsnämndens uppgift är, enligt 25 § myndighetsförordningen, att pröva frågor om

1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, när anställningen inte är en provanställning,

2. disciplinansvar,

3. åtalsanmälan,

4. avstängning.

Nämnden består av följande ledamöter förutom rektor:
Karin Starrin, Eva Svensson och Fredrik Geijer från högskolestyrelsen samt ordförandena i Saco-S respektive OFR/S.

Sidan uppdaterad 2017-12-04