Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-05-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Rådet för lika villkor

Rådet för lika villkor är ett rådgivande organ till rektor. Rådet ansvarar för utarbetandet av förslag till policy samt dokumentation inom området och ska främja utvecklingen av och arbetet med lika villkor inom Högskolan. Rådet följer upp att Högskolans arbete utvecklas i enlighet med lagar, förordningar och policy.

I rådet ingår följande ledamöter:

  • Ordförande
  • En ledamot från respektive akademi
  • Två ledamöter från verksamhetsstödet,
  • Två studentrepresentanter
  • Samordnare för lika villkor (tillika sekreterare)

Ordförande utses av rektor. Ledamöter från akademierna och verksamhetsstödet utses av rektor efter förslag från akademicheferna och högskoledirektör. Ledamöterna utses för en period om högst tre år. Student-/doktorandrepresentanter utses av Halmstad Studentkår för en period av ett år.

Ledamöter

Monica Eklundlänk till annan webbplats, ordförande
Suzanne Almgren Masonlänk till annan webbplats, samordnare för lika villkor, sekreterare
Emma Börjessonlänk till annan webbplats, Akademin för informationsteknologi
Marta Cuestalänk till annan webbplats, Akademin för hälsa och välfärd
Linnea Gustafssonlänk till annan webbplats, Akademin för lärande, humaniora och samhälle
Leif Nordin, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap
länk till annan webbplats
Vakant verksamhetsstödet
Vakant, verksamhetsstödet
Marielle Bock, studentrepresentant
Hanna Q Rasoulzadeh, studentrepresentant

Mötestider våren 2018

Tis 23 januari, kl.13-16
Tis 20 mars, kl.13-16
Tis 22 maj, kl.13-16

Sidan uppdaterad 2018-05-09