Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-12-04. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Rådet för lika villkor

Rådet för lika villkor vid Högskolan i Halmstad är ett rådgivande organ till rektor. Rådet ansvarar för utarbetandet av förslag till policy samt åtgärds- och handlingsplaner inom området. Rådet har ansvaret för att stimulera utvecklingen inom området och ska ha en god överblick över denna utveckling inom Högskolan. Rådet ska granska om arbetet för lika villkor utvecklas i enlighet med lagar, förordningar, policy och berörda handlingsplaner. Rådet utgör också forum för samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare enligt Diskrimineringslagen (2008:567) 3 kap 1§ om aktiva åtgärder för att uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

Rådet består utöver ordförande av en representant från varje akademi, en representant från biblioteket, två representanter från verksamhetsstödet, två representanter från de fackliga organisationerna (en från Saco-S och en från OFR-S), samt två studeranderepresentanter. Likavillkorssamordnaren är handläggare och föredragande i rådet samt sekreterare vid rådets möten.

Ledamöter

Monica Eklund, ordförande
Suzanne Almgren Mason, likavillkorssamordnare, sekreterare
Emma Börjesson, Akademin för informationsteknologi
Marta Cuesta, Akademin för hälsa och välfärd
Linnea Gustafsson, Akademin för lärande, humaniora och samhälle
Vakant, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap
Sandro Reljanovic
, verksamhetsstödet
Karolina Bozic, verksamhetsstödet
Jenny Engström, OFR-S
Vakant, Saco-S
Frida Jonasson, studentrepresentant
Annie Nilsson, studentrepresentant

Sidan uppdaterad 2017-12-04