Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-09-14. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Akademisk högtid 2016

Akademisk högtid

Den 20 juni 2017 firade Högskolan i Halmstad akademisk högtid då Stephen Hwang installerades som ny rektor. Det var den elfte högtiden i ordningen sedan den första, 1998. Även den 17 november 2017 kommer en akademisk högtid att hållas.

Vid en akademisk högtid högtidlighålles och hyllas de akademiska framsteg som har gjorts på ett lärosäte. Nya professorer installeras, nya doktorer promoveras och andra akademiska framgångar uppmärksammas.

Rektorsinstallationen den 20 juni 2017.

Den akademiska högtiden är en europeisk universitetstradition med rötter i medeltiden och antik symbolik. Högskolan i Halmstad firade sin första akademiska högtid 1998. Högskolan i Halmstad är en ung högskola som har skapat sina egna traditioner och ritualer, men som också knyter an till traditionella ceremonier.

Professorsinstallation vid akademisk högtid 2016.

Sidan uppdaterad 2017-09-14