Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-11-06. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Akademisk högtid

Högskolan i Halmstad firar regelbundet akademisk högtid. Då installeras nya professorer i sina ämbeten och nya doktorer, docenter och hedersdoktorer hedras. Även akademiska pristagare och meriterade lärare uppmärksammas. 

I samband med akademisk högtid håller professorerna även sina installationsföreläsningar.

Nästa akademisk högtid äger rum den 18 november 2016.

Högskolan i Halmstad firade sin nionde akademiska högtid i samband med lärosätets 30-årsjubileum den 15 november 2013. 

Läs mer om akademisk högtid 2013.

Högskolan i Halmstad firade sin första akademiska högtid 1998. Högskolan i Halmstad är en ung högskola som skapat egna traditioner och ritualer, men som också vill knyta an till de ceremonier som genomförts i Sverige sedan medeltiden.

Professorsinstallation
Professorsinstallationer har förekommit sedan 1600-talets början. Uppsala var först ut. Det är rektor som håller i professorsinstallationen som markerar professorernas invigning i sina ämbeten, samt upptagandet i kretsen av professorskollegor och i vid mening i det internationella vetenskapssamfundet.
Alla universitet och högskolor i Sverige genomför professorsinstallationer, men formerna varierar.

Professorscape
När professorerna installeras iklädes de en grå fotsid cape, som ett bevis på att de nu är upptagna i kretsen av professorskollegor. Capen är särskilt utformad för Högskolan i Halmstad av Ewy Åsvärd, Halmstad.
 
Diplom
De installerade professorerna erhåller också ett diplom. Högskolan i Halmstads diplom är av handgjort papper med ett präglat sigill.

Tidigare professorsinstallationer

Akademisk högtid, 18 november 2011
Akademisk högtid, 23 april 2009
Akademisk högtid, 23 mars 2007
Professorsinstallation, 6 nov 2003
Professorsinstallation, 5 nov 2002
Rektors- och professorsinstallation, 22 mars 2001
Professorsinstallation, 9 sept 1999
Rektorsinstallation, 30 nov 1998

Docenter och doktorer
Under akademisk högtid uppmärksammas nyblivna docenter och de som doktorerat vid annat lärosäte än Högskolan i Halmstad, men som varit knutna till Högskolan under sina forskarstudier.

Pedagogisk pris
År 2007 delade Högskolan i Halmstad ut lärosätets första pedagogiska pris. Både personal och studenter vid Högskolan kan nominera kandidater. Dessa nomineringar bedöms av en extern sakkunniggrupp bestående av erkänt kunniga pedagoger från Lunds universitet. Kriterierna för priset är fastställda av Utbildningsnämnden vid Högskolan i Halmstad. Priset består av förutom av ett skriftligt bevis på Högskolans uppskattning av deltagande i valfri europeisk högskolepedagogisk konferens, samt ett äpple i glas från Kosta Boda, designat av konstnär Kjell Engman.

Akademisk högtid 2011
Akademisk högtid 2011
Akademisk högtid 2011
Sidan uppdaterad 2015-11-06