Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-08-23. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Akademisk högtid 2016

Akademisk högtid

2016 firar Högskolan i Halmstad akademisk högtid den 18 november. Det blir den tionde högtiden i ordningen sedan den första, 1998. Vid en akademisk högtid högtidlighålles och hyllas de akademiska framsteg som har gjorts på ett lärosäte. Nya professorer installeras, nya doktorer promoveras och andra akademiska framgångar uppmärksammas.

Information om årets akademisk högtid uppdateras kontinuerligt.

Den akademiska högtiden är en europeisk universitetstradition med rötter i medeltiden och antik symbolik. Högskolan i Halmstad firade sin första akademiska högtid 1998. Högskolan i Halmstad är en ung högskola som har skapat sina egna traditioner och ritualer, men som också knyter an till traditionella ceremonier.

Akademisk högtid 2011
Akademisk högtid 2011
Sidan uppdaterad 2016-08-23