Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-10-28. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Akademisk högtid  2011

Fredagen den 18 november 2011 firade Högskolan i Halmstad akademisk högtid för åttonde gången. Rektor Mikael Alexandersson och nya professorer installerades i sina ämbeten. Nya docenter och doktorer uppmärksammades.

Högskolans första egna doktor, Edison Pignaton de Freitas, och hedersdoktorer promoverades och det pedagogiska priset delades ut till en framgångsrik lärare. Festligheterna ackompanjerades av tal och musik.

Följ högtiden i vårt bildspel.

Prorektor Carina Ihlström Eriksson var presentatör under högtiden. I bakgrunden syns från vänster, rektor Mikael Alexandersson, Högskolans första egna doktor Edison Pignaton de Freitas och de båda hedersdoktorerna Nicolas Hassbjer och Jan Einar Blomqvist.

Dagens huvudpersoner (från vänster): Urban Johnson, nyinstallerad professor i psykologi inriktning idrott; Barbro Arvidsson, nyinstallerad professor i omvårdnad inriktning yrkesmässig handledning; Claes Ericsson, nyinstallerad professor i utbildningsvetenskap inriktning allmän didaktik; Edison Pignaton de Freitas, promoverad doktor; Mikael Alexandersson, rektor; Walid Mohamed Taha, nyinstallerad professor i datalogi; Mike Danilovic, industriell organisation inriktning innovation & technology management; Jan Einar Blomquist, promoverad hedersdoktor; Cathrine Hildingh, vårdvetenskap inriktning omvårdnad; Nicolas Hassbjer, promoverad hedersdoktor; Gabriel Baffour Awuah, företagsekonomi inriktning marknadsföring. Gunnar Johansson, professor i hälsovetenskap; Mikael Sandberg, professor i statsvetenskap och Veronica Stoehrel, professor i medie- och kommunikationsvetenskap saknas på bilden.

Följande personer uppmärksammades för att ha uppnått docentvärdighet

Carina Ihlström Eriksson, informatik
Marianne Magnusson, biomekanik
Anders Nelson, pedagogik
Pernilla Nilsson, naturvetenskapens didaktik
Jens Nygren, medicinsk vetenskap
Charlotte Olsson, idrottsfysiologi
Elisabeth Uhlemann, kommunikationssystem
Åsa Wengelin, handikappvetenskap

Följande personer uppmärksammades för att ha avlagt doktorsexamen

Edison Pignaton Freitas, computer engineering
Zain-Ul-Abdin, computer science
Jerker Bengtsson, datorteknik
Frédéric Cabanettes, tillverkningsteknik/funktionella ytor
Zlate Dimkovski, tillverkningsteknik/funktionella ytor
Helena Eriksson, sociologi
Kristina Holmberg, musikpedagogik
Mats Holmquist, arbetsvetenskap
Anna Isaksson, sociologi
Kristina Kunert, datorteknik
Malin Hallén, medie- och kommunikationsvetenskap
Lisbeth Ranagården, sociologi
Jonas Rundquist, industriell organisation
Frida Stranne, freds- och utvecklingsforskning
Michel Thomsen, informatik
Pia Ulvenblad, företagsekonomi
Maria Åkesson, informatik

Pedagogiska priset

Verónica Gaspes, universitetslektor i datavetenskap, tilldelades 2011 års pedagogiska pris. Hon får priset för ett framgångsrikt pedagogiskt och didaktiskt arbete.

Högtidsceremonin

Kl 15.30 i Malcussalen, Högskolan i Halmstad

Musik

Välkomstanförande, Karin Starrin, ordförande, högskolestyrelsen

Högtidstal, Lars Haikola, universitetskansler, Högskoleverket

Musik

Rektorsinstallation, installationen förrättas av Romulo Enmark, rektor,
Försvarshögskolan och tidigare rektor, Högskolan i Halmstad

Musik

Professorsinstallation, installationen förrättas av rektor Mikael Alexandersson

Musik

Promovering och Högskolans tack, till nyblivna doktorer och docenter
Thorsteinn Rögnvaldsson, fakultetsnämndens ordförande

Högskolans pedagogiska pris, rektor Mikael Alexandersson

Tal, Patrik Mattisson, ordförande, Halmstad studentkår

Musik

Presentatör: prorektor Carina Ihlström Eriksson

Broschyr om rektorsinstallationen 2011

Bläddra i broschyren "Rektorsinstallation 2011".

Broschyr om installerade professorer 2011

Bläddra i broschyren "Presentation av installerade professorer 2011".

Bilder från Högskolans senaste akademiska högtid 2009

Rektor Mikael Alexandersson

Högskolans första doktor Edison Pignaton de Freitas

Veronica Gaspes mottager Pedagogiska priset

Mats Holmquist och Jonas Rundquist

Sidan uppdaterad 2016-10-28