Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-02-27. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Högskolan i Halmstad i siffror (2013)

Utbildning

2013

2012

2011

Studenter i utbildningen, helårsstudenter 5 113 5 234 5 604
Antal studenter* 9 153 9 293 10 085
Prestationsgrad, procent 86 84 83
Antal examina 1 256 1 517 1 281

* Från och med 2011 omfattar beräkningen antalet unika individer.

Forskning

2013

2012

2011

Antal professorer 47 41 44
varav kvinnor 9 8 8
varav män 38 33 36
Antal forskarstuderande 90 74 79
Antal doktorsexamina 9 3 7
Antal licentiatexamina 1 1 4

Personal och ekonomi

2013

2012

2011

Antal anställda, årsarbetskrafter 506,1 496 506,7
Andel disputerade lärare, procent 46 52,3 58
Omsättning grundutbildning, mnkr 386,8 375,3 394
Omsättning forskning, mnkr 114 112,4 114
Omsättning totalt, mnkr 500,8 487,7 508
Resultat, mnkr 0,4 0,4 15,9

Ladda ned årsredovisningen för 2013.PDF (pdf, 1.5 MB)

Du kan också bläddra i årsredovisningen direkt på skärmen.

Sidan uppdaterad 2014-02-27