Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-03-05. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Högskolan i Halmstad i siffror (2014)

Utbildning

2014

2013

2012

Studenter i utbildningen (helårsstudenter) 5 097 5 113 5 234
Antal studenter* 8 889 9 153 9 293
Prestationsgrad 84% 86% 84%
Antal examina 1 416 1 256 1 517

* Från och med 2011 omfattar beräkningen antalet unika individer.

Forskning

2014

2013

2012

Antal professorer 50 47 41
varav kvinnor 8 9 8
varav män 42 38 33
Antal forskarstuderande 97 90 74
Antal doktorsexamina 12 9 3
Antal licentiatexamina 4 1 1

Personal och ekonomi

2014

2013

2012

Antal anställda (årsarbetskrafter) 515 506 496
Andel disputerade lärare 53% 53% 52%
Omsättning grundutbildning 393 mkr 386,8 mkr 375,3 mkr
Omsättning forskning 116,4 mkr 114 mkr 112,4 mkr
Omsättning totalt 509,4 mkr 500,8 mkr 487,7 mkr
Resultat -2,9 mkr 0,4 mkr 0,4 mkr
Sidan uppdaterad 2015-03-05