Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-03-05. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Högskolan i Halmstad i siffror (2014)

Utbildning

2014

2013

2012

Studenter i utbildningen (helårsstudenter)5 0975 1135 234
Antal studenter*8 8899 1539 293
Prestationsgrad84%86%84%
Antal examina1 4161 2561 517

* Från och med 2011 omfattar beräkningen antalet unika individer.

Forskning

2014

2013

2012

Antal professorer504741
varav kvinnor898
varav män423833
Antal forskarstuderande979074
Antal doktorsexamina1293
Antal licentiatexamina411

Personal och ekonomi

2014

2013

2012

Antal anställda (årsarbetskrafter)515506496
Andel disputerade lärare53%53%52%
Omsättning grundutbildning393 mkr386,8 mkr375,3 mkr
Omsättning forskning116,4 mkr114 mkr112,4 mkr
Omsättning totalt509,4 mkr500,8 mkr487,7 mkr
Resultat-2,9 mkr0,4 mkr0,4 mkr
Sidan uppdaterad 2015-03-05