Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-01-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Rektors krönika

Januari 2015

ETT SLAG MOT ORDETS OCH TANKENS FRIHET

Någon vecka in på nyåret 2015 – den 7 januari – drabbas världen av en grym massaker i Paris. I ett brutalt attentat dödas tolv människor: tio journalister vid satirtidningen Charlie Hebdo, och två poliser. Denna attack riktar sig mot demokratin och yttrandefriheten, och är ett slag mot oss alla som tror på en värld där varje människa äger rätten att uttrycka sin åsikt, oavsett om denna åsikt är allmän och bejakad, eller obekväm och ifrågasatt. Högskolan i Halmstad har med anledning av attentatet skickat kondoleanser till våra franska partneruniversitet, samarbetspartner och franska studenter vid vår egen högskola.

Alla demokratier vilar på rätten att ifrågasätta – att välja vad vi vill säga och hur vi vill uttrycka våra åsikter. Valet av mål i Paris visar att gärningsmännen har velat träffa det öppna samhällets själva fundament: det fria ordet, rätten att få provocera och tänja på gränser – ibland också genom att gå över gränsen. Det innebär inte alls att vi måste tycka och tänka detsamma som journalisterna på Charlie Hebdo. Däremot måste vi försvara det fria ordets rätt att få provocera och kritisera, och just pröva våra gränser. Demokratins ramar måste vara så pass vida att dessa också rymmer kritik och provokation i satirens form.

Jag minns själv den franska tidskriften Hara-Kiri från 1960-talet, föregångare till Charlie Hebdo. Ofta blev jag både berörd och upprörd över de karikatyrer som då tecknades i satirens form. Satiren som genre syftar just till att slagkraftigt förlöjliga eller håna, och kan till och med vara kränkande och elak mot någon. Denna någon, som ofta tillhör makten, är också ofta en del av en viss etnicitet, religion eller kultur. Satir måste kunna diskuteras och kritiseras – men framför allt måste den få finnas till.

Attentatet i Paris är inte bara en attack mot en tidskrift, dess journalister eller journalistprofessionen, utan också mot det fria ordet och alla som tror på yttrandefrihet. Det är även en attack mot de grunder som svensk högre utbildning vilar på: att vi ska stödja våra studenters utveckling till kunniga, kreativa och ansvarskännande individer som klokt kan bidra till en demokratisk och hållbar värld, miljömässigt och ekonomiskt såväl som kulturellt. Det gör vi genom att främja självständigt och kritiskt tänkande, och därigenom även studenternas personliga utveckling.

Denna bildningstanke återfinns i högskolelagen, den lag som i störst utsträckning reglerar vårt arbete som anställda, och därmed myndighetsutövare vid Högskolan i Halmstad. Bildning och utveckling är alltså reglerad i lagen, förknippad med kraven på att bland annat utveckla studenternas förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar. Hur ska vi klara detta utan de grundlagsskyddade friheterna, som tryckfrihet, åsiktsfrihet, meddelarfrihet och yttrandefrihet? Terrorattentatet i Paris var indirekt också en attack mot dessa friheter.

Vi måste reagera mot dem som sprider hat, oavsett om det är politiska, religiösa eller våldsbejakande extremister. Vårt utbildningsuppdrag omfattar, som jag ser det, att stärka skyddet av det öppna samhället. Det gör vi – för att referera till vår vision – genom att vara samhällsutvecklande. I dagens globaliserade värld upplöses de kulturella skiljelinjerna och vi blir alltmer sammanlänkade med varandra. Våra studenter kommer att arbeta globalt – både reellt och virtuellt – i en mångkulturell värld. I denna värld måste åsikt kunna brytas mot åsikt. Ska vi verka i ett öppet, mång­kulturellt och tolerant samhälle måste det fria ordet hållas högt. Vi måste ta ansvar för att tillsammans med våra studenter stå upp för det öppna, närvarande och demokratiska samhället.

Namnteckning Mikael Alexandersson
Rektor Mikael Alexandersson.

Rektor Mikael Alexandersson.
Bild: ANDERS ANDERSSON

Läs tidigare krönikor:

Sidan uppdaterad 2015-01-09