Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-09-19. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Rektors krönika

September 2014

I VÄLJANDETS TID

Denna tidiga höst har präglats av val inom en mängd områden. Vi har under september haft politiska val, vilket är en grund för att både säkerställa och utveckla vår demokrati. Genom detta väljande förväntas vi ta kollektivt ansvar för vårt medborgarskap och för att påverka den politiska dagordningen. Aldrig har vi tidigare dragits in i så många mediala samtal om hur Sverige eller den kommun vi bor i ska lösa närliggande problem eller utvecklas för framtiden, som just vid detta val. Massmedia har mejslat fram motsättningar inom alla upptänkliga områden. Kontrastering och polarisering har varit viktiga komponenter under denna intensiva valperiod.

Vad våra val skulle kunna få för konsekvenser för framtiden i fråga om utbildningsväsendets mera övergripande frågor redovisades dock inte. När det politiska samtalet berörde den högre utbildningen saknades visioner och långsiktiga planer, och även en uttalad idé om vad politiken anser att högskolesektorn ska ta ansvar för när det gäller demokrati och värdefrågor. Jag granskade nyfiket alla partiprogram i syfte att finna texter som behandlade bildningsfrågor, världsmedborgarskap, värdefrågor, globala etiska dilemman eller humanistiska perspektiv på vad högre utbildning ska omfatta. Inte en rad. Inte en mening om dessa angelägna områden för oss som verkar inom den högre utbildningen. Jag tror inte att våra folkvalda ignorerar dessa frågor. Tvärtom anser nog flertalet att dessa frågor utgör samhällets kitt, vägvisare och grund för våra liv. Kanske frågorna drunknade bland alla lättförpackade konfrontatoriska argument?

Ett annat val är det som alla våra studenter gjort under senare tid: valet av Högskolan i Halmstad som hemvist för sin utbildning de kommande åren. Det totala antalet sökande till våra program ökade med 22 procent och antalet förstahandssökande med 14 procent i en jämförelse med förra året. Långt över riksgenomsnittet. Med dessa siffror lägger vi oss till och med i topp i Sverige vad gäller procentuell ökning. En framgång för Högskolan således, men också en stor möjlighet för våra studenter att delta i en dynamisk och innehållsrik utbildning som inte bara ger dem möjlighet att utveckla kvalifikationer för en kommande arbetsmarknad, utan också erfarenheter för individuell utveckling, bildning och grund till ett världsmedborgarskap. Det är här vi inom högskolan måste ta vårt ansvar – trots avsaknaden av en uttalad viljeinriktning från våra politiker. Å andra sidan är det kanske just detta som högre utbildning ytterst handlar om: att se bortom politisk retorik och tänka längre än bara fyra år i taget. Det handlar om våra studenters kommande liv, om att utveckla det samhälle som vi lever i!

Namnteckning Mikael Alexandersson
Rektor Mikael Alexandersson.

Rektor Mikael Alexandersson.
Bild: ANDERS ANDERSSON

Läs tidigare krönikor:

Sidan uppdaterad 2014-09-19