Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-14. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Validering och bedömning av reell kompetens

Sedan hösten 2017 arbetar Högskolan i Halmstad med att utveckla en nationellt gemensam modell för validering och bedömning av reell kompetens. Detta i nära samarbete med Universitets- och högskolerådet (UHR) och övriga lärosäten i landet.

Vad innebär validering?

Validering handlar om att bedöma, dokumentera och ge erkännande åt en individs tidigare kunskaper och färdigheter från exempelvis arbetslivet, föreningsliv eller andra livserfarenheter som kan motsvara delar av en utbildning eller ge behörighet till en utbildning.

"Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats." (Ds 2003:23)

Ord- och begreppslistalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ett delmål med den kommande högskole- och universitetsgemensamma modellen är att validering av en individs kompetenser för en kurs eller ett program ska gälla oavsett lärosäte och inte bara vid det lärosäte där bedömningen har gjorts.

Den nya gemensamma modellen, som är på plats senare under 2018, medför att proceduren kring validering och bedömning av reell kompetens vid högskolan kommer att utvecklas.

Vad innebär bedömning av reell kompetens?

Den som söker och vill bli antagen till en kurs eller ett program vid högskolan kan ansöka om att få sina kunskaper prövade. Till exempel den som saknar examensbevis på grund av flykt från hemlandet eller har arbetat länge inom ett yrke, men saknar formell behörighet.

Ansökan om reell kompetens

En person kan även få sin reella kompetens bedömd om denne redan är antagen och registrerad student, men önskar få tillgodoräknat sig tidigare studier. På så sätt kan en pågående utbildning kortas och man behöver inte studera det man redan har kunskap om.

Aktuella satsningar

I slutet av juni 2017 beviljades Valideringsnätverk Väst 8,4 miljoner kronor för en gemensam projektansökan inskickad till UHR tidigare i vår. Projektet ska inventera och utveckla metoder för bedömning av reell kompetens. Bland annat berör detta studenter som har en avslutad utbildning, men saknar fullständig dokumentation. Parallellt med utvecklandet av metoder kommer dessa också att prövas i reella situationer.

Valideringsnätverk Väst består av:
Chalmers tekniska högskola
Göteborgs universitet
Högskolan i Borås
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Jönköping University
Validering väst
Västra Götalandsregionen 

Vägledningsinsatser i samarbete med Arbetsförmedlingen Södra Halland

Under 2018 genomför Högskolan i Halmstad riktade vägledningsinsatser för personer i etableringsfasen på Arbetsförmedlingen i Södra Halland i ett nystartat samarbete. Vi håller gruppinformationer om olika vägar till högre studier i Sverige och erbjuder individuella vägledningssamtal för de som önskar efteråt. De orter vi kommer att besöka är Halmstad, Laholm och Hylte. Syftet med insatserna är att korta vägen till studier och arbetsmarknad för de personer som deltar. För mer information kontakta projektledare Lena Johansson.

Vill du studera vidare men saknar dokumentation från din tidigare utländska utbildning?

Om du saknar fullständig dokumentation från din avslutade utländska utbildning kan du ansöka om att få en
Beskrivning av utländsk utbildning från Universitets- och högskolerådet (UHR) i stället för ett utlåtande.

Läs mer om vad Beskrivning av utländsk utbildning innebär och hur du ansöker.länk till annan webbplats

Sidan uppdaterad 2018-11-14