Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-02-10. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Ann-Katrin Witt


Verksamhetsområde
Samhälle och kommunikation

Kompetens
Doktor Sociologi

Undervisning
Sociologi

Forskningsmiljö:
arrow Centrum för Samhällsanalys (CESAM)


Övrigt:
Ämneslärare Sociologi

Länkar:
arrow Forskargrupp: SOLUR
arrow In English

Publikationer:
arrow Registrerade publikationer i DiVA


 • Artikel i tidskrift
 • Cuesta, Marta, Witt, Ann-Katrin (2014). How Gender Conscious Pedagogy in Higher Education Can Stimulate Actions of Social Justice in Society. Journal of Social Inclusion, 2 (1), s. 12 - 23. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Witt, Ann-Katrin (2009). Gender division in sociology degree programmes - causes and effects?. Journal of Further and Higher Education, 33 (4), s. 449 - 461. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Eklund, Monica, Cuesta, Marta, Rydin, Ingegerd, Witt, Ann-Katrin . Using Facebook as a Co-learning Community in Higher Education. Learning, Media & Technology. (Submitted) Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Bok
 • Nelson, Anders, Björk, Peter, Trolle-Schultz Jensen, Jette, Nilsson, Mattias, Witt, Ann-Katrin (2009). De första ”Bolognastudenterna” – om aktörskap, yrkesorientering och bildning i programutbildningar : Delrapport från projektet: Före, under och efter utbildningen på Högskolan i Halmstad 2007–2012. Högskolan i Halmstad, Halmstad. 92 s. (Forskning i Halmstad ; 18). Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Kapitel i bok, del av antologi
 • Witt, Ann-Katrin (2005). Gemenskapers betydelse för fria yrkesutövare, exemplet konsthantverkare. Ensam tillsammans : senmodernitet, gemenskap, individualisering. Studentlitteratur, Lund. S. 29 - 56. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Samlingsverk (redaktörskap)
 • Knoll, Thomas., Witt, Ann-Katrin. (2011) (ed.). Tillbaka till framtiden : Familjens betydelse för individens livsval. Studentlitteratur, Lund. 184 s. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Knoll, Thomas., Witt, Ann-Katrin. (2005) (ed.). Ensam tillsammans : senmodernitet, gemenskap, individualisering. Studentlitteratur, Lund. 206 s. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Konferensbidrag
 • Cuesta, Marta, Eklund, Monica, Rydin, Ingegerd, Witt, Ann-Katrin (2013). Innovative Pedagogical Methods in Higher Education. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Witt, Ann-Katrin, Cuesta, Marta (2012). Gender consciousness in the classroom generates social justice and democracy outside it. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Witt, Ann-Katrin, Nelson, Anders, Björk, Peter (2010). Hur studenter motiverar sina val av utbildningsprogram i högskolan : Beständig ojämlikhet. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Witt, Ann-Katrin, Nelson, Anders, Björk, Peter (2010). Durable and Increasing Gender Segregation in Higher Education : Students´ Motives for Applying to University Degree Programs. XVII ISA World Congress of SociologySociology on the MoveGothenburg, Sweden 11 - 17 July, 2010Conference Abstracts Prepared in Cooperation with CSA Sociological Abstracts. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Witt, Ann-Katrin (2008). Gender Division in Sociology Degree Program – Causes and Effects?. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Doktorsavhandling, sammanläggning
 • Witt, Ann-Katrin (2005). Konsthantverkare, genus och omvänd ekonomi : om hinder och möjligheter att agera på konsthantverkets arena. Diss. (sammanfattning). Lund : Lunds universitet. Sociologiska institutionen., 2005. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
Bild på Ann-Katrin Witt

Kontaktinformation
Avdelning/Akademi:
Akademin för hälsa och välfärd

Befattning:
Universitetslektor Sociologi

Hus / Rum:
Hus R / 3318

Telefon:
+46 (0) 35 16 72 65

Mobiltelefon:
076-847 72 65

E-post:

Sidan uppdaterad 2015-02-10