Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-02-10. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Mikael Sandberg


Verksamhetsområde
Samhälle och kommunikation

Statsvetenskap, evolutionär politisk ekonomi och innovationsstudier.

Kompetens
Professor i statsvetenskap. Professorskompetens även i innovationsvetenskap med inriktning på industriell organisation

Associerad, Centrum för evolutionär kulturforskning, Stockholms universitet.
Ledamot i SULFs SPF, Sveriges Professorers Förenings styrelse.

Tidigare gästforskare vid Centrum för evolutionär kulturforskning (CEK), Stockholms universitet och the Theoretical Population Ecology and Evolution Group (PEG) vid Lunds universitet (2011), University College London (2010), gästprofessor i statsvetenskap vid Karlstads universitet (2002) och Karl Deutsch Guest Professor vid Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) (1997), samt forskare vid FN-universitetets Institute for New Technologies, Maastricht (1995-96).

Efter studier vid Johns Hopkins- och Columbia-universiteten 1983-85, doktorerade han i statsvetenskap vid Göteborgs universitet 1990 och var därefter koordinator för dess Centrum för studier av Ryssland och östra Europa (1990-94).

Undervisning
Statsvetenskap, främst metodkurser på alla nivåer och uppsats på avancerad nivå.
Innovationsspridning, masternivå. Kvantitativa analysmetoder, doktorandnivå.
Forskning
Speciellt har Sandberg intresserat sig för evolutionära modeller av social förändring, inkluderande evolutionär systemteori, statsvetenskaplig memetik och andra dynamiska ansatser, såsom diffusionteori, för analys av förändring inom politiska, sociala och teknologiska system. Speciell har fokus senast placerats på innovation och institutioner, såsom miljöinnovationer i Sverige och demokratiska institutioner globalt.

Om vår forskning:
Max Rånges politiska institutionsdata:
http://www.hh.se/hos/forskning/maxrange.65441985.html
https://sites.google.com/site/projectmaxrange/
https://sites.google.com/site/maxrangemaps/

Senast publicerat:
Labour-market orientation and approaches to studying – a study of the first Bologna Students at a Swedish Regional University
Anders Nelson, Mikael Sandberg
http://www.tandfonline.com/eprint/nVfETYXc5R5DXsisgvXQ/fullForskningsmiljö:
arrow Centrum för Samhällsanalys (CESAM)
arrow Centrum för innovations-, entreprenörskaps-, och lärandeforskning (CIEL)


Övrigt:
Om Max Rånges och min forskning i SIDAs nyhetsbrev Omvärlden:
http://www.omvarlden.se/Branschnytt/sa-vaxer-demokratin-varlden-over/

Länkar:
arrow Aha, detta är den svenska versionen av denna sida
arrow An English version of this page
arrow Axess Magasin
arrow Centrum för evolutionär kulturforskning (Stockholms universitet)
arrow Columbia University, Political Science Dept
arrow EAEPE, European Association for Evolutionary Political Economy
arrow Evolutionary Theories in Social Science
arrow Evolutionär politisk ekonomi (Sandberg)
arrow Harriman Institute, Columbia University
arrow Journal of Artificial Societies and Social Simulation (JASSS)
arrow Magasinet NEO
arrow MaxRange politiska institutionsdata 1789-2013
arrow Memetic Institutionalism (Åberg & Sandberg)
arrow Ritchie om darwinism och politik
arrow Rustows genetiska teori om övergång till demokrati i Sverige
arrow System Dynamics Society
arrow Teoretiska ekologi, Lunds universitet
arrow The Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS), The Johns Hopkins University
arrow UNU-MERIT, Maastricht
arrow WZB, Berlin

Publikationer:
arrow Registrerade publikationer i DiVA


 • Artikel i tidskrift
 • Nelson, Anders, Sandberg, Mikael (2015). Labour-market orientation and approaches to studying — a study of the first Bologna Students at a Swedish Regional University. Studies in Higher Education. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Sandberg, Mikael (2014). Perspektiv : Hur demokratiskt är Sverige?. Magasinet Neo (6), s. 61 - 61. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Sandberg, Mikael (2014). Politiserade valforskare. Axess (2), s. 32 - 33. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Jansson, Fredrik, Lindenfors, Patrik, Sandberg, Mikael (2013). Democratic revolutions as institutional innovation diffusion : Rapid adoption and survival of democracy. Technological forecasting & social change, 80 (8), s. 1546 - 1556. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Sandberg, Mikael, Lundberg, Per (2012). Political Institutions and Their Historical Dynamics. PLoS ONE, 7 (10). Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Sandberg, Mikael (2011). Soft Power, World System Dynamics, and Democratization : A Bass Model of Democracy Diffusion 1800-2000. JASSS : Journal of Artificial Societies and Social Simulation, 14 (1), s. 4 - . Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Lindenfors, Patrik, Jansson, Fredrik, Sandberg, Mikael (2011). The Cultural Evolution of Democracy : Saltational Changes in A Political Regime Landscape. PLoS ONE, 6 (11). Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Sandberg, Mikael (2007). The evolution of IT innovations in Swedish organizations : a Darwinian critique of 'Lamarckian' institutional economics. Journal of evolutionary economics, 17 (1), s. 1 - 23. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Sandberg, Mikael (2004). Hur växer demokratin fram? : Dynamisk (evolutionär) komparation och några metodtest på europeiska regimdata. Statsvetenskaplig Tidskrift, 106 (4), s. 265 - 303. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Sandberg, Mikael (2000). Politiska och ekonomiska "uttrycksarters" uppkomst genom institutionell selektion : Några steg mot en evolutionär politisk ekonomi. Statsvetenskaplig Tidskrift, 103 (2), s. 115 - 148. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Artikel, forskningsöversikt
 • Sandberg, Mikael (2013). ”Demokratin i Sverige bättre än någonsin” : Ett demokratiindex visar att demokratin i Sverige är i bra skick.. Dagens Nyheter. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Sandberg, Mikael, Lindenfors, Patrik, Jansson, Fredrik (2012). Demokratins evolution. Gaudeamus, 88 (1), s. 14 - 15. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Sandberg, Mikael (2008). Hur skapas demokratier? : Förklaring av demokratispridning genom systemdynamisk simulering. Tvärsnitt : humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, 8 (4), s. 36 - 39. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Bok
 • Åberg, Martin, Sandberg, Mikael (2003). Social capital and democratisation : Roots of trust in post-Communist Poland and Ukraine. Ashgate, Aldershot. 332 s. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Sandberg, Mikael (1999). Green post-communism? : Environmental aid, Polish innovation and evolutionary political economics. Routledge, London. 221 s. (Routledge studies of societies in transition ; 10). Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Kapitel i bok, del av antologi
 • Sandberg, Mikael (2011). The Greening of the Swedish Innovation System : Data and Dynamic Models. Research on Technology, Innovation and Marketing Management 2009-2011 : Introducing the Research Area of Innovation Science. Högskolan i Halmstad, Halmstad. S. 5 - 19. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Sandberg, Mikael (2005). Samverkan högskola-näringsliv : Ny start för regionerna?. "I den absoluta frontlinjen" : En bok om forskningsstiftelserna, konkurrenskraften och politikens möjligheter. Nya Doxa, Nora. S. 235 - 263. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Sandberg, Mikael (2004). Hybridvetenskap och innovation : Något för statsvetenskapen?. Tvärvetenskap : Fält, perspektiv eller metod. Studentlitteratur, Lund. S. 59 - 84. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Sandberg, Mikael (2003). Den synliga handen : Introduktion till systemdynamisk datorsimulering av myndighetspåverkan på innovationssystem. Simulering av innovationssystem : Slutrapport från projektet Innovationssystemet "Trådlös kommunikationsteknik i Sydvästsverige". Högskolan i Halmstad, Halmstad. S. 113 - 131. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Konferensbidrag
 • Rånge, Max, Sandberg, Mikael (2014). Windfall Gains or Eco-Innovation? 'Green' Evolution in the Swedish Innovation System. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Rånge, Max, Sandberg, Mikael (2014). “Civilizations” and Political-Institutional Paths : A Sequence Analysis of the MaxRange2 Data Set, 1789 – 2013. . S. 1 - 46. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Sandberg, Mikael, Florén, Henrik, Järpe, Eric (2011). The Greening of the Swedish Innovation System : Exploring Official Registry Data. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Sandberg, Mikael, Florén, Henrik, Halila, Fawzi, Hörte, Sven-Åke, Järpe, Eric (2011). Evolution of Green Innovation in Sweden: Models, Management, Policies. Evolution of Green Innovation in Sweden: Models, Management, Policies. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Sandberg, Mikael (2010). The Greening of the Swedish Innovation System : A paper presented at the 13th Conference of The International Joseph A. Schumpeter Society: Innovation, Organisation, Sustainability and Crises, Aalborg University, Denmark, 21-24 June 2010. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Doktorsavhandling, monografi
 • Sandberg, Mikael (1989). Learning from Capitalists : A Study of Soviet Assimilation of Western Technology. Diss. Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1989. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Övrigt
 • Sandberg, Mikael (2012). Östs demokratiseringsproblem ur globalt historiskt perspektiv. , Stockholm. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Sandberg, Mikael (2012). Satsa på elitforskare i stället för på Rothsteins påläggskalvar : Mikael Sandberg om forskningspolitik. , Stockholm. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Lindenfors, Patrik, Lind, Johan, Jansson, Fredrik, Envall, Ida, Sandberg, Mikael, Enquist, Magnus (2010). Unjustified assumptions of inheritance. , London. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Rapport
 • Rögnvaldsson, Thorsteinn, Brink, Joachim, Florén, Henrik, Gaspes, Verónica, Holmgren, Noél, Nilsson, Pernilla, Olsfelt, Jonas, Svensson, Bertil, Ericsson, Claes, Gustafsson, Linnea, Hoveskog, Maya, Hylander, Jonny, Jonsson, Magnus, Nygren, Jens, Rosén, Bengt-Göran, Sandberg, Mikael, (2014). ARC13 : Assessment of Research and Coproduction : Reports from the assessment of all research at Halmstad University 2013. Halmstad University Press, Halmstad. 110 s. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Sandberg, Mikael (2008). Ungdomars syn på kärnkraft och demokrati sedan 1980-talet : Attitydepidemier, stigberoenden och teknisk-politisk kulturrevolution. Svensk Kärnbränslehantering AB (Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co.), Stockholm. 61 s. (SKB rapport ; R-08-52). Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Sandberg, Mikael (2007). I vänstervågens svall : livscykler, generationer och attityder till kärnkraft och demokrati sedan 1970-talet. Svensk Kärnbränslehantering AB (Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co.), 23 s. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
Bild på Mikael Sandberg

Kontaktinformation
Avdelning/Akademi:
Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Befattning:
Professor Statsvetenskap

Hus / Rum:
Hus Q / 243

Telefon:
+46 (0) 35 16 74 79

E-post:

Sidan uppdaterad 2015-02-10