Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-08-31. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Mikael Sandberg


Verksamhetsområde
Samhälle och kommunikation

Statsvetenskap och innovationsstudier.

Kompetens
Professor i statsvetenskap. Professorskompetens även i innovationsvetenskap

Forskningsgruppledare Språk, kultur, samhälle, LHS.
Associerad, Centrum för evolutionär kulturforskning, Stockholms universitet.
Ledamot i SULFs SPF, Sveriges Professorers Förenings styrelse.

Tidigare gästforskare vid Centrum för evolutionär kulturforskning (CEK), Stockholms universitet och the Theoretical Population Ecology and Evolution Group (PEG) vid Lunds universitet (2011), University College London (2010), gästprofessor i statsvetenskap vid Karlstads universitet (2002) och Karl Deutsch Guest Professor vid Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) (1997), samt forskare vid FN-universitetets Institute for New Technologies, Maastricht (1995-96).


Undervisning
Statsvetenskap, främst metodkurser på alla nivåer och uppsats på avancerad nivå.
Innovationsspridning, masternivå. Kvantitativa analysmetoder, doktorandnivå.
Forskning

Om vår forskning:
Max Rånges politiska institutionsdata:
http://www.hh.se/hos/forskning/maxrange.65441985.html
https://sites.google.com/site/projectmaxrange/
https://sites.google.com/site/maxrangemaps/

Ny artikel:
Grön innovation bakom övergången till icke-fossila bränslen?
Max Rånge och Mikael Sandberg, Högskolan i Halmstad

Sveriges miljöpolitik slår sig för bröstet med övergång från fossila till icke-fossila bränslen. Vår forskning visar att Sverige verkligen har genomgått en övergång till icke-fossila bränslen 2006. Men den visar också att den övergången beror på offentliga energiproducenters användning av sopor och träflis, snarare än högteknologisk ”miljöinnovation”. Studien grundas på analys av SCB-data.
Länk till publikationen:
Windfall gains or eco-innovation? ‘Green’ evolution in the Swedish innovation system
Environmental Economics and Policy Studies
pp 1-18
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10018-015-0128-z
Forskningsmiljö:
arrow Centrum för Samhällsanalys (CESAM)
arrow Centrum för innovations-, entreprenörskaps-, och lärandeforskning (CIEL)


Länkar:
arrow Aha, detta är den svenska versionen av denna sida
arrow An English version of this page
arrow Centrum för evolutionär kulturforskning (Stockholms universitet)
arrow Columbia University, Political Science Dept
arrow Dr. Matthew C. Wilson, West Virginia University
arrow Evolutionary Theories in Social Science
arrow Harriman Institute, Columbia University
arrow MaxRange politiska institutionsdata 1789-2013
arrow Teoretiska ekologi, Lunds universitet
arrow The Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS), The Johns Hopkins University
arrow UNU-MERIT, Maastricht
arrow WINIR-konferensen i Rio de Janeiro 2015
arrow WZB, Berlin

Publikationer:
arrow Registrerade publikationer i DiVA


 • Artikel i tidskrift
 • Rånge, Max, Sandberg, Mikael (2015). Windfall gains or eco-innovation? : ‘Green’ evolution in the Swedish innovation system. Environmental Economics and Policy Studies. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Nelson, Anders, Sandberg, Mikael (2015). Labour-market orientation and approaches to studying — a study of the first Bologna Students at a Swedish Regional University. Studies in Higher Education. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Sandberg, Mikael (2014). Perspektiv : Hur demokratiskt är Sverige?. Magasinet Neo (6), s. 61 - 61. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Sandberg, Mikael (2014). Politiserade valforskare. Axess (2), s. 32 - 33. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Jansson, Fredrik, Lindenfors, Patrik, Sandberg, Mikael (2013). Democratic revolutions as institutional innovation diffusion : Rapid adoption and survival of democracy. Technological forecasting & social change, 80 (8), s. 1546 - 1556. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Sandberg, Mikael, Lundberg, Per (2012). Political Institutions and Their Historical Dynamics. PLoS ONE, 7 (10). Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Sandberg, Mikael (2011). Soft Power, World System Dynamics, and Democratization : A Bass Model of Democracy Diffusion 1800-2000. JASSS : Journal of Artificial Societies and Social Simulation, 14 (1), s. 4 - . Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Lindenfors, Patrik, Jansson, Fredrik, Sandberg, Mikael (2011). The Cultural Evolution of Democracy : Saltational Changes in A Political Regime Landscape. PLoS ONE, 6 (11). Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Sandberg, Mikael (2007). The evolution of IT innovations in Swedish organizations : a Darwinian critique of 'Lamarckian' institutional economics. Journal of evolutionary economics, 17 (1), s. 1 - 23. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Sandberg, Mikael (2004). Hur växer demokratin fram? : Dynamisk (evolutionär) komparation och några metodtest på europeiska regimdata. Statsvetenskaplig Tidskrift, 106 (4), s. 265 - 303. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Sandberg, Mikael (2000). Politiska och ekonomiska "uttrycksarters" uppkomst genom institutionell selektion : Några steg mot en evolutionär politisk ekonomi. Statsvetenskaplig Tidskrift, 103 (2), s. 115 - 148. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Artikel, forskningsöversikt
 • Sandberg, Mikael (2013). ”Demokratin i Sverige bättre än någonsin” : Ett demokratiindex visar att demokratin i Sverige är i bra skick.. Dagens Nyheter. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Sandberg, Mikael, Lindenfors, Patrik, Jansson, Fredrik (2012). Demokratins evolution. Gaudeamus, 88 (1), s. 14 - 15. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Sandberg, Mikael (2008). Hur skapas demokratier? : Förklaring av demokratispridning genom systemdynamisk simulering. Tvärsnitt : humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, 8 (4), s. 36 - 39. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Bok
 • Åberg, Martin, Sandberg, Mikael (2003). Social capital and democratisation : Roots of trust in post-Communist Poland and Ukraine. Ashgate, Aldershot. 332 s. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Sandberg, Mikael (1999). Green post-communism? : Environmental aid, Polish innovation and evolutionary political economics. Routledge, London. 221 s. (Routledge studies of societies in transition ; 10). Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Kapitel i bok, del av antologi
 • Sandberg, Mikael (2011). The Greening of the Swedish Innovation System : Data and Dynamic Models. Research on Technology, Innovation and Marketing Management 2009-2011 : Introducing the Research Area of Innovation Science. Högskolan i Halmstad, Halmstad. S. 5 - 19. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Sandberg, Mikael (2005). Samverkan högskola-näringsliv : Ny start för regionerna?. "I den absoluta frontlinjen" : En bok om forskningsstiftelserna, konkurrenskraften och politikens möjligheter. Nya Doxa, Nora. S. 235 - 263. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Sandberg, Mikael (2004). Hybridvetenskap och innovation : Något för statsvetenskapen?. Tvärvetenskap : Fält, perspektiv eller metod. Studentlitteratur, Lund. S. 59 - 84. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Sandberg, Mikael (2003). Den synliga handen : Introduktion till systemdynamisk datorsimulering av myndighetspåverkan på innovationssystem. Simulering av innovationssystem : Slutrapport från projektet Innovationssystemet "Trådlös kommunikationsteknik i Sydvästsverige". Högskolan i Halmstad, Halmstad. S. 113 - 131. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Konferensbidrag
 • Sanchez Preciado, Deycy Janeth, Rundquist, Jonas, Sandberg, Mikael (2015). Effects of University-Industry-Government collaboration on National Capacity of Innovation. Proceedings of the 3<sup>rd</sup> International Conference on Innovation and Entrepreneurship : Co-hosted by The University of KwaZulu Natal and the Ethekwini Municipality, Durban, South Africa, 19-20 March 2015. S. 171 - 179. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Rånge, Max, Wilson, Matthew C., Sandberg, Mikael (2015). Introducing the MaxRange Dataset : Monthly Data on Political Institutions and Regimes Since 1789 and Yearly Since 1600. . S. 1 - 35. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Rånge, Max, Sandberg, Mikael (2014). Windfall Gains or Eco-Innovation? 'Green' Evolution in the Swedish Innovation System. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Rånge, Max, Sandberg, Mikael (2014). “Civilizations” and Political-Institutional Paths : A Sequence Analysis of the MaxRange2 Data Set, 1789 – 2013. . S. 1 - 46. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Sandberg, Mikael, Florén, Henrik, Järpe, Eric (2011). The Greening of the Swedish Innovation System : Exploring Official Registry Data. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Sandberg, Mikael, Florén, Henrik, Halila, Fawzi, Hörte, Sven-Åke, Järpe, Eric (2011). Evolution of Green Innovation in Sweden: Models, Management, Policies. Evolution of Green Innovation in Sweden: Models, Management, Policies. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Sandberg, Mikael (2010). The Greening of the Swedish Innovation System : A paper presented at the 13th Conference of The International Joseph A. Schumpeter Society: Innovation, Organisation, Sustainability and Crises, Aalborg University, Denmark, 21-24 June 2010. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Doktorsavhandling, monografi
 • Sandberg, Mikael (1989). Learning from Capitalists : A Study of Soviet Assimilation of Western Technology. Diss. Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1989. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Övrigt
 • Sandberg, Mikael (2012). Östs demokratiseringsproblem ur globalt historiskt perspektiv. , Stockholm. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Sandberg, Mikael (2012). Satsa på elitforskare i stället för på Rothsteins påläggskalvar : Mikael Sandberg om forskningspolitik. , Stockholm. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Lindenfors, Patrik, Lind, Johan, Jansson, Fredrik, Envall, Ida, Sandberg, Mikael, Enquist, Magnus (2010). Unjustified assumptions of inheritance. , London. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Rapport
 • Rögnvaldsson, Thorsteinn, Brink, Joachim, Florén, Henrik, Gaspes, Veronica, Holmgren, Noél, Lutz, Mareike, Nilsson, Pernilla, Olsfelt, Jonas, Svensson, Bertil, Ericsson, Claes, Gustafsson, Linnea, Hoveskog, Maya, Hylander, Jonny, Jonsson, Magnus, Nygren, Jens, Rosén, Bengt-Göran, Sandberg, Mikael, (2014). ARC13 – Assessment of Research and Coproduction : Reports from the assessment of all research at Halmstad University 2013. Halmstad University Press, Halmstad. 110 s. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Sandberg, Mikael (2008). Ungdomars syn på kärnkraft och demokrati sedan 1980-talet : Attitydepidemier, stigberoenden och teknisk-politisk kulturrevolution. Svensk Kärnbränslehantering AB (Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co.), Stockholm. 61 s. (SKB rapport ; R-08-52). Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Sandberg, Mikael (2007). I vänstervågens svall : livscykler, generationer och attityder till kärnkraft och demokrati sedan 1970-talet. Svensk Kärnbränslehantering AB (Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co.), 23 s. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
Bild på Mikael Sandberg

Kontaktinformation
Avdelning/Akademi:
Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Befattning:
Professor Statsvetenskap

Hus / Rum:
Hus Q / 243

Telefon:
+46 (0) 35 16 74 79

E-post:

Sidan uppdaterad 2015-08-31