Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-04-22. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

PuL på Högskolan i Halmstad

Personuppgiftslagen (PuL) finns för att skydda levande personers integritet. Högskolan i Halmstad har utsett två personuppgiftsombud för att hantera PuL-frågor. Dessa är Johan Nööjd, LK och Anna Frederiksen, IT.

Personuppgiftsombuden har bl.a. i uppgift att

  • hålla register över de personregister som finns inom HH
  • svara på frågor kring PuL och hantering av personuppgifter från anställda inom HH
  • kontrollera hanteringen av personuppgifter inom HH
  • bistå registrerade personer i frågor som rör deras förekomst i personregister

Behöver du komma i kontakt med PuL-ombuden? Se kontaktinformation till höger.

Sidan uppdaterad 2014-04-22