Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS)

Arbetar med

Forskning i R2S-projektet (datoralgoritmer för fjärrdiagnostik av fordon)
Undervisning inom datavetenskap (artificiell intelligens, maskinlärande, sensorsystem).

Undervisning

Avancerade sensorsystem

Samverkande intelligenta system

Handledning av kandidat- och magisterexamensarbete

Kompetens

Biträdande lektor i Informationsteknologi

Inriktning: Fordonstillämpningar

Senaste publikationer