Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personal vid Högskolan

Elenita Forsberg
Universitetslektor Omvårdnad
Tjänstledig

Open Access 4

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Hälsa och vård

Undervisning

Kursansvarig och undervisning i utbildningen till specialistsjuksköterska inom Hälso- och sjukvård för barn och ungdom.

Handleder och examinerar kandidat- och magisteruppsatser.

Kompetens

Medicine doktor, Karolinska Institutet

Legitimerad Sjuksköterska

Specialistexamen för sjuksköterska inom Hälso- och sjukvård för barn och ungdom.

Pedagogisk utvecklare

Personliga länkar

Senaste publikationer