Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för innovations-, entreprenörskaps-, och lärandeforskning (CIEL)

Arbetar med

Universitetslektor i Industriell organisation

Forskning

Doktorsavhandling

Barth, H. (2004) “Barriers to growth and development in small firms” Doktorsavhandling 2004:55, Luleå tekniska universitet

Licentiatuppsats

Barth, H., (1999) “Barriers to Growth in Small Firms” Licentiatuppsats 1999:03, Luleå tekniska universitet.

Böcker

Barth, H., (2001) ”Tillväxthinder i mindre företag” Kapitel i boken Davidsson, P., Delmar, F. och Wiklund, J. ”Tillväxtföretagen i Sverige”. SNS Förlag.

Tidskrifter

Barth, H. (2003), ”Fit Between Competitive Strategy, Administrative Mechanisms and Performance - A Comparative Study of Small Firms in Mature and New Industries", Journal of Small Business Management, Vol. 41, No. 2, s. 133-147.

Senaste publikationer