Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS)

Arbetar med

Avdelningen för lärande

Forskning

I december 2010 disputerade Jeanette på avhandlingen: ”Chatt som umgängesform: Unga skapar nätgemenskap”, på Stockholms universitet. Avhandlingen behandlar hur social ordning skapas och uttrycks i ett chattrum för ungdomar. Ett övergripande syfte är också att analysera hur och under vilka betingelser ett nätsamfund också bildar en nätgemenskap. Avhandlingen dokumenterar chattspråk, hälsningsrutiner och andra samtalsrutiner i chattrummet. Vidare analyseras hur lokala hierarkier uppstår och uttrycks i samspelet.

Förutom ett forskningsintresse rörande social interaktion, digital teknik och ungdomar, intresserar sig Jeanette i hög grad även för lärande och utveckling inom högre utbildning.

Undervisning

Jeanette Sjöberg arbetar på HH sedan 2002 och är verksam som universitetslektor i pedagogik. Undervisar främst inom Förskollärarutbildning (LHS), Grundlärarutbildning (LHS), samt inom Hälsopedagogiskt program (HOV). Är examinator för de Högskolepedagogiska behörighetsgivande kurserna (HPC).

Jeanette är sedan 20140701 funktionsansvarig för Högskolepedagogiskt centrum (HPC), som är en högskoleövergripande verksamhet.

2013 erhöll Jeanette titeln Meriterad lärare.

Kompetens

Filosofie doktor i barn- och ungdomsvetenskap.

Personliga länkar

Senaste publikationer