Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-08-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Min forskargrupp har som fokus att utifrån barns perspektiv studera hur hälsopromotion, sociala nätverk och det omgivande samhället påverkar barns psykiska hälsa. För att utveckla nydanande hälsofrämjande digitala tjänster och skapa kvalitativt goda och ändamålsenliga hälsofrämjande interventioner läggs stor fokus på att involvera barn från olika målgrupper forskningsprocessen.

Jag undervisar huvudsakligen om forskningsetik inom forskarutbildningen i hälsa och livsstil och kurser på kandidat- och magisternivå med inriktning mot hälsoinnovation.

Personliga länkar

Senaste publikationer