Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Min forskning har som fokus att utifrån barns perspektiv utveckla nydanande hälsofrämjande digitala tjänster och skapa kvalitativt goda och ändamålsenliga hälsofrämjande interventioner.
Jag undervisar huvudsakligen om forskningsetik inom forskarutbildningen i hälsa och livsstil och kurser på kandidat- och magisternivå med inriktning mot hälsoinnovation.

Personliga länkar

Senaste publikationer