Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Hälsa och Idrott

Min akademiska specialisering är motivation till motion och mitt främsta intresseområde är holistiskt hälsofrämjande arbete, framförallt livsstilsförändringar och stresshantering.

Forskning

I april 2016 lade jag fram min avhandling "You don't have to love it" vid Göteborgs Universitet. Jag har tidigare varit involverad i forskningsprojekt tillsammans med Institutet för Stressmedicin (ISM), Gothenburg Person Centred Care (GPCC) och Hälsoteknikcenter Halland (HCH). Jag har även studerat psykosociala arbetsmiljöfaktorer vid ett forskningsuppdrag för ett företag inom pappersindustrin.

Andra projekt

Jag har initierat ett tvärvetenskapligt KK-finansierat forskningsprojekt Digital innovations in self-determined exercise motivation, även kallat GoDIS. Du kan läsa mer om det i länkarna nedan.

Undervisning

Jag handleder uppsatser i idrotts- och arbetspsykologi och undervisar framförallt i motionspsykologi, men även i Psykosocial Arbetsmiljö, Hälsopsykologi, etc.

Kompetens

Universitetslektor i Psykologi, PhD.

Personliga länkar

Senaste publikationer