Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-08-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Bio- och miljösystemforskning (BLESS)

Forskning

Forskarstuderande vid Inst. Teknikvetenskaper, Avd. Elektricitetslära, på Uppsala Universitet. Forskningsområde: Vertikalaxlad vindkraft.

Inriktning: Egensvängningar i tornet samt ljudutbredning. Finansieras genom det strategiska forskningsprojektet "STandUP for Energy".

Kompetens

- Tek. Lic, Teknisk fysik inriktning elektricitetslära, Uppsala Universitet (2015)

- Civ.Ing, Ekosystemteknik, Lunds Tekniska Högskola (2008)

Personliga länkar

Senaste publikationer