Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Hälsa och omvårdnad

Forskning

Min magisteruppsats utvärderade gruppundervisning till patienter på sjukhus med Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom.

Min forskning är inriktad på implementering av ett interaktivt personbundet uppföljningssystem för äldre personer som skattar sin hälsa och hur deras delaktighet och välbefinnande kan öka.

Doktorand inom Medicinsk vetenskap med inriktning Hälso-och vårdvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskap, Örebro universitet.

Undervisning

Undervisar i omvårdnad och verksamhetsförlagd utbildning i sjuksköterskeprogrammet.

Handleder vetenskapligt arbete på kandidatnivå.

Ansvarig för delkurs Omvårdnad med inriktning mot förbättringskunskap.

Instruktör och facilitator i simuleringsövningar enligt DIMS (Dansk institut för medicinsk simulation).

Kompetens

Universitetsadjunkt i omvårdnad

Personliga länkar

Senaste publikationer