Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personal vid Högskolan

Sandro Reljanovic
Utredare

Arbetar med

Utredare vid Högskolekansliet där jag främst arbetar med utredningar och stöd åt Högskolans ledning.

Inom anställningen är jag även Högskolans kvalitetssamordnare och handläggare/sekreterare i Kvalitetsrådet.

Handläggare inom Forsknings- och utbildningsnämndens kansli där de primära arbetsuppgifterna är samordning av externa utvärderingar av utbildning, handläggning av utbildningsplaner och inrättande av nya utbildningar.

Personliga länkar