Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personal vid Högskolan

Forskning

I december 2010 disputerade Jeanette på avhandlingen: ”Chatt som umgängesform: Unga skapar nätgemenskap”, på Stockholms universitet. Avhandlingen behandlar hur social ordning skapas och uttrycks i ett chattrum för ungdomar. Ett övergripande syfte är också att analysera hur och under vilka betingelser ett nätsamfund också bildar en nätgemenskap. Avhandlingen dokumenterar chattspråk, hälsningsrutiner och andra samtalsrutiner i chattrummet. Vidare analyseras hur lokala hierarkier uppstår och uttrycks i samspelet.

Förutom ett forskningsintresse rörande social interaktion, digital teknik och ungdomar, intresserar sig Jeanette i hög grad även för lärande och utveckling inom högre utbildning.

Forskningsmiljö

Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS)