Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personal vid Högskolan

Tillbaka

Contrasts in Teacher Educators´ Discursive Positions; an Effect of Changes in Educational Policy Discourses?

Zimmerman Nilsson, Marie-Helene
2017

Konferensbidrag (Refereegranskat)

Abstract:

Citera: Zimmerman Nilsson, Marie-Helene, Contrasts in Teacher Educators´ Discursive Positions; an Effect of Changes in Educational Policy Discourses?, ECER 2017" Reforming Education and the Imperative of Constant Change: Ambivalent roles of policy and the role of educational research”., 2017http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:1166884/SUMMARY01.pdf