Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personal vid Högskolan

Tillbaka

Rapport 2014 – den goda och hållbara plan- och byggprocessen

Svetoft, Ingrid, Jonasson, Mikael, Wictor, Ingemar, Falk, Magnus, Jeppsson, Kajsa, Boström, Ida, Arnesten, Helena, Hjort, Mattias, Thuresson, Roger, Christiansson, Per, Kylin, Christian, Axelsson, Dennis, Hansson, Charlotta, Nilsson, Fredrik
2014

Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))

Abstract:

Det finns flera olika anledningar till att förstudien “Den goda och hållbara plan-och byggprocessen” startades upp under våren 2014. Ett flertal aktiviter arrangerade av det halländska företagsnätverket Energi-och Miljöcentrum (EMC) i Varberg har sammanfört ett antal olika aktörer som annars inte vanligtvis möts. I dessa möten har idéer och inspirerande samtal förts som lett till en gemensam vilja att samverka i olika frågor. I denna rapport beskrivs bakgrund och genomförande av förstudien samt några sammanfattande resultat. Ett antal reflektioner om framtida möjligheter presenteras i slutet av rapporten. Alexandersoninstitutet har med sitt uppdrag gett möjligheten till oss på Högskolan i Halmstad att samordna ett antal möten och problemformulera processer och dialoger med koppling planering och byggande. Uppdraget har finansierats av Europeiska Regionalfonden via projektet Efterfrågad Utveckling. Resultatet har blivit ett antal temaformuleringar och case som nu kan användas för fortsatt arbete med forskningsansökningar och spridning av erfarenheter.

Nyckelord: plan- och byggprocess; samverkan; kunskapsöverföring

Citera: Svetoft, Ingrid, Jonasson, Mikael, Wictor, Ingemar, Falk, Magnus, Jeppsson, Kajsa, Boström, Ida, Arnesten, Helena, Hjort, Mattias, Thuresson, Roger, Christiansson, Per, Kylin, Christian, Axelsson, Dennis, Hansson, Charlotta & Nilsson, Fredrik, Rapport 2014 – den goda och hållbara plan- och byggprocessen, 2014http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:892428/FULLTEXT01.pdf