Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Staff at Halmstad University

Go back

Socio-onomastiska perspektiv på personnamn, djurnamn och företagsnamn : Fem smärre studier

Aldrin, Emilia, Gustafsson, Linnea, Davidsson, Helén, Langeblad, Michelle, Pagoldh, Maria, Trulsson, Julia, Vikström, Lisa
2017

Article in journal (Övrigt vetenskapligt)

Abstract:

This article presents five undergraduate dissertations in socio-onomastics written by students from Halmstad University in 2016 and presented during a visit to the Department of Scandinavian Languages, Scandinavian Onomastics, at Uppsala University in 2017. Two of the dissertations deal with personal names (a social constructionist approach to personal names in children’s literature, and perceptions of name and identity among senior citizens). Two others focus on animal names in contemporary times (a gender analysis of names of horses, and a comparative analysis of names within different dog breeds). The last undergraduate dissertation concerns the process of naming companies. 

Cite: Aldrin, Emilia, Gustafsson, Linnea, Davidsson, Helén, Langeblad, Michelle, Pagoldh, Maria, Trulsson, Julia & Vikström, Lisa, Socio-onomastiska perspektiv på personnamn, djurnamn och företagsnamn: Fem smärre studier, Ortnamnssällskapet i Uppsala årsskrift., s. 5-13, 2017